बढ्यो गोलभेंडाको भाउ, कालीमाटीमा आज तरकारी र फलफूलको थोक मूल्य कति?

बिजमाण्डू
२०८० भदौ १४ गते ०८:०७ | Aug 31, 2023
बढ्यो गोलभेंडाको भाउ, कालीमाटीमा आज तरकारी र फलफूलको थोक मूल्य कति?

काठमाडौं। कालीमाटी तरकारी बजारमा आज भारतीय ठूलो गोलभेंडाको भाउ बढेको छ। आज भारतीय ठूलो गोलभेंडाको थोक औसत मूल्य प्रतिकिलो १०५ रुपैयाँ रहेको छ। बुधबार यसको मूल्य प्रतिकिलो ७५ रुपैयाँ थियो।

Tata
GBIME

आज नेपाली ठूलो गोलभेंडाको थोक औसत मूल्य प्रतिकिलो ८५ रुपैयाँ छ जुन बुधबार ७५ रुपैयाँ तय थियो। त्यस्तै, बुधबार ८४ रुपैयाँ रहेको टनेलको सानो गोलभेंडा आज ८१ रुपैयाँ बिक्री भइरहेको छ।

कालीमाटीमा आज अनारको थोक औसत मूल्य २९० रुपैयाँ र मौसमको ४६.६७ रुपैयाँ छ।

कालीमाटीमा तरकारी, फलफूल र माछाको थोक मूल्य कति?

कृषि उपजइकाइन्यूनतमअधिकतमऔसत
गोलभेंडा ठूलो(नेपाली)के.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८५.००
गोलभेंडा ठूलो(भारतीय)के.जी.रू १००.००रू ११०.००रू १०५.००
गोलभेंडा सानो(लोकल)के.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
गोलभेंडा सानो(टनेल)के.जी.रू ७०.००रू ९०.००रू ८१.००
आलु रातोके.जी.रू ५५.००रू ५७.००रू ५६.००
आलु रातो(भारतीय)के.जी.रू ३५.००रू ३६.००रू ३५.५०
आलु रातो(मुडे)के.जी.रू ५२.००रू ५४.००रू ५२.८०
आलु सेतोके.जी.रू ४८.००रू ५०.००रू ४९.००
प्याज सुकेको (भारतीय)के.जी.रू ७३.००रू ७६.००रू ७४.४०
गाजर(लोकल)के.जी.रू १२०.००रू १३०.००रू १२६.६७
बन्दा(लोकल)के.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.००
काउली स्थानियके.जी.रू ११०.००रू १३०.००रू १२०.००
मूला सेतो(लोकल)के.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९५.००
सेतो मूला(हाइब्रीड)के.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९६.६७
भन्टा लाम्चोके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
भन्टा डल्लोके.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९५.००
बोडी(तने)के.जी.रू ९०.००रू ११०.००रू १००.००
घिउ सिमी(लोकल)के.जी.रू १००.००रू १२०.००रू ११०.००
घिउ सिमी(हाइब्रीड)के.जी.रू १००.००रू १२०.००रू ११०.००
टाटे सिमीके.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८६.६७
भटमासकोशाके.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८६.६७
तितो करेलाके.जी.रू १००.००रू १२०.००रू ११०.००
लौकाके.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८५.००
परवर(लोकल)के.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
चिचिण्डोके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५६.६७
घिरौलाके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
झिगूनीके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
फर्सी पाकेकोके.जी.रू ५०.००रू ५५.००रू ५२.५०
हरियो फर्सी(डल्लो)के.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
भिण्डीके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
पिंडालूके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
स्कूसके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
रायो सागके.जी.रू १४०.००रू १६०.००रू १५०.००
तोरीको सागके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
प्याज हरियोके.जी.रू १८०.००रू २००.००रू १९०.००
च्याउ(कन्य)के.जी.रू २५०.००रू ३००.००रू २७५.००
च्याउ(डल्ले)के.जी.रू ४००.००रू ४५०.००रू ४२५.००
कुरीलोके.जी.रू ५००.००रू ६००.००रू ५५०.००
न्यूरोके.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८६.६७
ब्रोकाउलीके.जी.रू २५०.००रू ३००.००रू २७५.००
चुकुन्दरके.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८६.६७
सजिवनके.जी.रू १९०.००रू २००.००रू १९५.००
रातो बन्दाके.जी.रू १५०.००रू २००.००रू १७५.००
जिरीको सागके.जी.रू ४००.००रू ५००.००रू ४५०.००
सेलरीके.जी.रू २५०.००रू ३००.००रू २७५.००
पार्सलेके.जी.रू ४००.००रू ५००.००रू ४५०.००
पुदीनाके.जी.रू ४००.००रू ५००.००रू ४५०.००
इमलीके.जी.रू १४०.००रू १५०.००रू १४६.६७
तामाके.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९६.६७
तोफुके.जी.रू ११०.००रू १२०.००रू ११६.६७
गुन्दुकके.जी.रू २५०.००रू ३००.००रू २७५.००
स्याउ(फूजी)के.जी.रू ३२०.००रू ३५०.००रू ३४०.००
केरादर्जनरू १६०.००रू १७०.००रू १६६.६७
कागतीके.जी.रू १४०.००रू १६०.००रू १५२.५०
अनारके.जी.रू २८०.००रू ३००.००रू २९०.००
अंगुर(कालो)के.जी.रू ४००.००रू ५००.००रू ४५०.००
तरबुजा(हरियो)के.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
मौसमके.जी.रू १४०.००रू १५०.००रू १४६.६७
जुनारके.जी.रू ३००.००रू ३५०.००रू ३२५.००
भुई कटहरप्रति गोटारू १५०.००रू २००.००रू १७५.००
काक्रो(लोकल)के.जी.रू १३०.००रू १४०.००रू १३६.००
काक्रो(हाइब्रीड)के.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९६.६७
रुख कटहरके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
निबुवाके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
नासपाती(लोकल)के.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
नासपाती(चाइनिज)के.जी.रू २८०.००रू ३००.००रू २९०.००
मेवा(भारतीय)के.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९६.६७
अम्बाके.जी.रू १००.००रू १२०.००रू ११०.००
लप्सीके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
किविके.जी.रू ७००.००रू ८००.००रू ७५०.००
शरीफाके.जी.रू २००.००रू २५०.००रू २२५.००
आभोकाडोके.जी.रू २५०.००रू ३५०.००रू ३००.००
अदुवाके.जी.रू २३०.००रू २५०.००रू २४०.००
खु्र्सानी सुकेकोके.जी.रू ४५०.००रू ५००.००रू ४७५.००
खु्र्सानी हरियोके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
खुर्सानी हरियो(बुलेट)के.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८६.६७
खुर्सानी हरियो(माछे)के.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४६.६७
खुर्सानी हरियो(अकबरे)के.जी.रू २००.००रू ३००.००रू २५०.००
भेडे खु्र्सानीके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
लसुन हरियोके.जी.रू २५०.००रू २८०.००रू २६५.००
हरियो धनियाके.जी.रू २००.००रू २५०.००रू २२५.००
लसुन सुकेको चाइनिजके.जी.रू २३०.००रू २५०.००रू २४०.००
लसुन सुकेको नेपालीके.जी.रू २५०.००रू २६०.००रू २५६.६७
छ्यापी सुकेकोके.जी.रू २००.००रू २२०.००रू २१०.००
ताजा माछा(रहु)के.जी.रू ३१५.००रू ३२५.००रू ३२०.००
ताजा माछा(बचुवा)के.जी.रू २३५.००रू २४५.००रू २४०.००
ताजा माछा(छडी)के.जी.रू २३५.००रू २४५.००रू २४०.००
ताजा माछा(मुंगरी)के.जी.रू २८०.००रू २९०.००रू २८५.००
स्रोत : कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समिति