Post your News

बिजमाण्डूका लागि कुनै समाचार, फोटो वा प्रेस विज्ञप्ति पठाउन हाम्रो निम्न ठेगाना प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ-

बिजमाण्डू
पोस्ट बक्स नम्बर ९०११
लालदरवार-१, दरवारमार्ग
काठमाडौँ, नेपाल

फोन न‍‍‍. ४२२७२४२, ४२२७२१२

इमेल : [email protected]