महँगियो नेपाली ठूलो गोलभेंडा, कालीमाटीमा तरकारी, फलफूल र माछाको थोक मूल्य कति ?

बिजमाण्डू
२०८० भदौ २ गते ०८:४१ | Aug 19, 2023
महँगियो नेपाली ठूलो गोलभेंडा, कालीमाटीमा तरकारी, फलफूल र माछाको थोक मूल्य कति ?

काठमाडौं। कालीमाटी तरकारी बजारमा आज गोलभेंडाको थोक मूल्य बढेको छ। शुक्रबार औसत प्रतिकिलो १४२.५० रुपैयाँमा बिक्री भएको नेपाली ठूलो गोलभेंडाको मूल्य शनिबार प्रतिकिलो १४७.५० रुपैयाँ कायम भएको छ।

Tata
GBIME

शनिबार स्थानीय काउलीको थोक मूल्य प्रतिकिलो ७६ रुपैयाँ कायम भएको छ। शुक्रबार स्थानीय काउलीको औसत मूल्य प्रतिकिलो ११२ रुपैयाँ थियो।

कालीमाटीमा आज मौसमको औसत थोक मूल्य प्रतिकिलो १४५ रुपैयाँ र किविको औसत थोक मूल्य प्रतिकिलो ७५० रुपैयाँ कायम छ।

त्यस्तै, ताजा माछा (रहु) को औसत थोक मूल्य प्रतिकिलो ३१० रुपैयाँ र ताजा माछा (बचुवा) को औसत थोक मूल्य प्रतिकिलो २३६.६७ रुपैयाँ कायम छ।

कालीमाटी तरकारी बजारमा आज तरकारी, फलफूल र माछाको थोक मूल्य

कृषि उपजइकाइन्यूनतमअधिकतमऔसत
गोलभेडा ठूलो(नेपाली)के.जी.रू १४०.००रू १६०.००रू १४७.५०
गोलभेडा सानो(टनेल)के.जी.रू ७३.००रू ९०.००रू ८२.६०
आलु रातोके.जी.रू ५०.००रू ५२.००रू ५१.२०
आलु रातो(भारतीय)के.जी.रू ३५.००रू ३६.००रू ३५.५०
आलु रातो(मुडे)के.जी.रू ४४.००रू ४६.००रू ४५.००
प्याज सुकेको (भारतीय)के.जी.रू ६०.००रू ६२.००रू ६१.२०
गाजर(लोकल)के.जी.रू ११०.००रू १२०.००रू ११५.००
बन्दा(लोकल)के.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
काउली स्थानियके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.००
मूला रातोके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
मूला सेतो(लोकल)के.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
भन्टा लाम्चोके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
भन्टा डल्लोके.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९६.६७
बोडी(तने)के.जी.रू १००.००रू १२०.००रू ११०.००
मकै बोडीके.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८६.६७
घिउ सिमी(लोकल)के.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८५.००
घिउ सिमी(हाइब्रीड)के.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८५.००
घिउ सिमी(राजमा)के.जी.रू ११०.००रू १२०.००रू ११६.६७
टाटे सिमीके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
भटमासकोशाके.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९६.६७
तितो करेलाके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६६.००
लौकाके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
परवर(लोकल)के.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
चिचिण्डोके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
घिरौलाके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
झिगूनीके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
फर्सी पाकेकोके.जी.रू ५०.००रू ५५.००रू ५३.३३
हरियो फर्सी(डल्लो)के.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
भिण्डीके.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८६.००
पिंडालूके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
स्कूसके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
रायो सागके.जी.रू १४०.००रू १५०.००रू १४६.६७
पालूगो सागके.जी.रू १८०.००रू २००.००रू १९०.००
तोरीको सागके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
प्याज हरियोके.जी.रू १२०.००रू १५०.००रू १४०.००
च्याउ(कन्य)के.जी.रू १६०.००रू २००.००रू १८०.००
च्याउ(डल्ले)के.जी.रू ३५०.००रू ४००.००रू ३७६.००
कुरीलोके.जी.रू ५५०.००रू ६५०.००रू ६००.००
न्यूरोके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
ब्रोकाउलीके.जी.रू १४०.००रू १५०.००रू १४६.६७
चुकुन्दरके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
रातो बन्दाके.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८५.००
जिरीको सागके.जी.रू २८०.००रू ३००.००रू २९०.००
सेलरीके.जी.रू २२०.००रू २५०.००रू २३५.००
पार्सलेके.जी.रू ३००.००रू ४००.००रू ३५०.००
पुदीनाके.जी.रू ४००.००रू ५००.००रू ४५०.००
गान्टे मूलाके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
इमलीके.जी.रू १४०.००रू १५०.००रू १४६.६७
तामाके.जी.रू १००.००रू ११०.००रू १०६.६७
तोफुके.जी.रू ११०.००रू १२०.००रू ११६.६७
स्याउ(फूजी)के.जी.रू ३५०.००रू ३८०.००रू ३७०.००
केरादर्जनरू १३०.००रू १४०.००रू १३६.६७
कागतीके.जी.रू १६०.००रू २००.००रू १८०.००
अनारके.जी.रू २८०.००रू ३२०.००रू ३००.००
अंगुर(कालो)के.जी.रू ४००.००रू ५००.००रू ४५०.००
तरबुजा(हरियो)के.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
मौसमके.जी.रू १४०.००रू १५०.००रू १४५.००
जुनारके.जी.रू ३२०.००रू ३५०.००रू ३३५.००
भुई कटहरप्रति गोटारू १५०.००रू १८०.००रू १६५.००
काक्रो(लोकल)के.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
काक्रो(हाइब्रीड)के.जी.रू ३०.००रू ४०.००रू ३५.००
रुख कटहरके.जी.रू ५०.००रू ५५.००रू ५३.३३
नासपाती(लोकल)के.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
नासपाती(चाइनिज)के.जी.रू ३००.००रू ३५०.००रू ३२५.००
मेवा(भारतीय)के.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८६.६७
लप्सीके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५६.६७
किविके.जी.रू ७००.००रू ८००.००रू ७५०.००
आभोकाडोके.जी.रू ५००.००रू ६००.००रू ५५०.००
अदुवाके.जी.रू २५०.००रू २८०.००रू २६४.००
खु्र्सानी सुकेकोके.जी.रू ४५०.००रू ५००.००रू ४७५.००
खु्र्सानी हरियोके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
खुर्सानी हरियो(बुलेट)के.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९६.६७
खुर्सानी हरियो(माछे)के.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
खुर्सानी हरियो(अकबरे)के.जी.रू २५०.००रू ३००.००रू २८३.३३
भेडे खु्र्सानीके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
लसुन हरियोके.जी.रू १८०.००रू २००.००रू १९३.३३
हरियो धनियाके.जी.रू १५०.००रू २५०.००रू २००.००
लसुन सुकेको चाइनिजके.जी.रू २५०.००रू २७०.००रू २६०.००
लसुन सुकेको नेपालीके.जी.रू २२०.००रू २३०.००रू २२६.६७
छ्यापी सुकेकोके.जी.रू २००.००रू २२०.००रू २१०.००
छ्यापी हरियोके.जी.रू १४०.००रू १५०.००रू १४६.६७
ताजा माछा(रहु)के.जी.रू ३०५.००रू ३१५.००रू ३१०.००
ताजा माछा(बचुवा)के.जी.रू २३०.००रू २४०.००रू २३६.६७
ताजा माछा(छडी)के.जी.रू २३०.००रू २४०.००रू २३६.६७
ताजा माछा(मुंगरी)के.जी.रू २८०.००रू २९०.००रू २८६.६७
स्रोत : कालीमाटी बजार विकास समिति