घट्यो राजमाको भाउ, आज कालीमाटीमा तरकारी, फलफूल र माछाको थोक मूल्य कति ?

बिजमाण्डू
२०८१ जेठ २९ गते ०७:०४ | Jun 11, 2024
घट्यो राजमाको भाउ, आज कालीमाटीमा तरकारी, फलफूल र माछाको थोक मूल्य कति ?

काठमाडौं । कालीमाटी तरकारी बजारमा आज लोकल काक्रोको मूल्य बढेको छ। हिजो ६० रुपैयाँमा बिक्री भएको लोकल काक्रोको आज प्रतिकिलो थोक मूल्य आज ८५ रुपैयाँ छ।

Tata
GBIME

डल्ले च्याउको मूल्य २६.६७ रुपैयाँले बढेको छ। हिजो ३०० रुपैयाँ रहेको डल्ले च्याउको आज प्रतिकिलो थोक मूल्य ३२६.६७ रुपैयाँ तय भएको हो।

घिउ सिमीको मूल्य आज घटेको छ। राजमासमेत भनिने घिउ सिमीको प्रतिकिलो थोक मूल्य आज १३८. ३३ रुपैयाँ छ। हिजो घिउ सिमीको थोक मूल्य १७५ रुपैयाँ थियो।

आज कालीमाटीमा तरकारी, फलफूल र माछाको थोक मूल्य कति ?

कृषि उपजईकाइन्यूनतमअधिकतमऔसत
गोलभेडा ठूलो(नेपाली)के.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
गोलभेडा ठूलो(भारतीय)केजीरू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
गोलभेडा सानो(लोकल)के.जी.रू २०.००रू २५.००रू २२.३३
गोलभेडा सानो(टनेल)के जीरू २६.००रू ३२.००रू २९.३३
आलु रातोके.जी.रू ५०.००रू ५५.००रू ५२.३३
आलु रातो(भारतीय)के जीरू ४६.००रू ४८.००रू ४७.००
आलु रातो(मुडे)केजीरू ४६.००रू ४८.००रू ४७.००
प्याज सुकेको (भारतीय)के.जी.रू ७५.००रू ८०.००रू ७७.६७
गाजर(लोकल)के.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
बन्दा(लोकल)के.जी.रू १८.००रू २२.००रू २०.००
काउली स्थानियके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
स्थानीय काउली(ज्यापु)केजीरू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
मूला रातोके.जी.रू ३५.००रू ४०.००रू ३७.६७
सेतो मूला(हाइब्रीड)केजीरू २०.००रू ३०.००रू २५.००
भन्टा लाम्चोके.जी.रू ३०.००रू ४०.००रू ३५.००
भन्टा डल्लोके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
बोडी(तने)के.जी.रू १००.००रू १२०.००रू ११०.००
मकै बोडीकेजीरू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
मटरकोशाके.जी.रू २२०.००रू २४०.००रू २३०.००
घिउ सिमी(लोकल)के.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
घिउ सिमी(हाइब्रीड)केजीरू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
घिउ सिमी(राजमा)केजीरू १३०.००रू १५०.००रू १३८.३३
भटमासकोशाके.जी.रू १२०.००रू १४०.००रू १३०.००
तितो करेलाके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
लौकाके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
परवर(लोकल)के.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
परवर(तराई)केजीरू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
चिचिण्डोके.जी.रू ३०.००रू ४०.००रू ३५.००
घिरौलाके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
झिगूनीके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
फर्सी पाकेकोके.जी.रू ३५.००रू ४५.००रू ४०.००
फर्सी हरियो(लाम्चो)के.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
हरियो फर्सी(डल्लो)केजीरू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
भिण्डीके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
सखरखण्डके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
पिंडालूके.जी.रू १००.००रू १२०.००रू ११०.००
स्कूसके.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८५.००
रायो सागके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
तोरीको सागके.जी.रू ३०.००रू ४०.००रू ३५.००
प्याज हरियोके.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८५.००
च्याउ(कन्य)के.जी.रू १८०.००रू २००.००रू १९०.००
च्याउ(डल्ले)के जीरू ३००.००रू ३५०.००रू ३२६.६७
कुरीलोके.जी.रू २५०.००रू २८०.००रू २६३.३३
न्यूरोके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
ब्रोकाउलीके.जी.रू १००.००रू १२०.००रू ११०.००
चुकुन्दरके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
सजिवनके.जी.रू १५०.००रू १६०.००रू १५५.००
रातो बन्दाके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
जिरीको सागके.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९५.००
सेलरीके.जी.रू १००.००रू १२०.००रू ११०.००
पार्सलेके.जी.रू २५०.००रू २८०.००रू २६३.३३
पुदीनाके.जी.रू १५०.००रू १६०.००रू १५५.००
गान्टे मूलाके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
इमलीके.जी.रू १५०.००रू १६०.००रू १५५.००
तामाके.जी.रू १००.००रू ११०.००रू १०५.००
तोफुके.जी.रू १५०.००रू १७०.००रू १६०.००
गुन्दुकके.जी.रू २५०.००रू ३००.००रू २७६.६७
स्याउ(फूजी)के जीरू ३००.००रू ३२०.००रू ३१०.००
केरादर्जनरू १३०.००रू १४०.००रू १३५.००
कागतीके.जी.रू २२०.००रू २६०.००रू २४०.००
अनारके.जी.रू ३५०.००रू ४००.००रू ३७६.६७
आँप(मालदह)के.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८५.००
आँप(दसहरी)केजीरू ८०.००रू ९०.००रू ८५.००
तरबुजा(हरियो)के.जी.रू ४०.००रू ४५.००रू ४२.३३
जुनारके.जी.रू २५०.००रू २८०.००रू २६३.३३
भुई कटहरप्रति गोटारू १६०.००रू १८०.००रू १७०.००
काक्रो(लोकल)के.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८५.००
काक्रो(हाइब्रीड)के जीरू २०.००रू ३०.००रू २५.००
रुख कटहरके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
नासपाती(चाइनिज)केजीरू २२०.००रू २५०.००रू २३३.३३
मेवा(भारतीय)केजीरू ९०.००रू १००.००रू ९५.००
लीच्ची(लोकल)के.जी.रू १००.००रू १२०.००रू ११०.००
लीच्ची(भारतीय)केजीरू २५०.००रू २८०.००रू २६३.३३
किविकेजीरू ५५०.००रू ६००.००रू ५७६.६७
आभोकाडोके.जीरू ५५०.००रू ६००.००रू ५७६.६७
अदुवाके.जी.रू २८०.००रू ३००.००रू २९०.००
खु्र्सानी सुकेकोके.जी.रू ४००.००रू ४५०.००रू ४२६.६७
खु्र्सानी हरियोके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
खुर्सानी हरियो(बुलेट)के जीरू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
खुर्सानी हरियो(माछे)के जीरू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
भेडे खु्र्सानीके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
लसुन हरियोके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
हरियो धनियाके.जी.रू ३००.००रू ३५०.००रू ३२६.६७
लसुन सुकेको चाइनिजके.जी.रू २२०.००रू २५०.००रू २३३.३३
लसुन सुकेको नेपालीके.जी.रू १८०.००रू २२०.००रू २००.००
छ्यापी सुकेकोके.जी.रू १४०.००रू १५०.००रू १४५.००
छ्यापी हरियोके.जी.रू १३०.००रू १५०.००रू १४०.००
ताजा माछा(रहु)के जीरू ३२५.००रू ३३०.००रू ३२८.३३
ताजा माछा(बचुवा)के जीरू २४०.००रू २५०.००रू २४५.००
ताजा माछा(छडी)के जीरू २४०.००रू २६०.००रू २५०.००
ताजा माछा(मुंगरी)के जीरू ३३०.००रू ३४०.००रू ३३५.००
राजा च्याउके.जी.रू २८०.००रू ३००.००रू २९०.००