कन्य च्याउको मूल्य बढ्दा डल्ले च्याउको घट्यो, कालीमाटीमा आज तरकारीको थोक मूल्य कति?

बिजमाण्डू
२०८० भदौ १९ गते ०८:४५ | Sep 5, 2023
कन्य च्याउको मूल्य बढ्दा डल्ले च्याउको घट्यो, कालीमाटीमा आज तरकारीको थोक मूल्य कति?

काठमाडौं। कालीमाटी तरकारी बजारमा आज कन्य च्याउको मूल्य प्रतिकिलो १६ रुपैयाँ बढेको छ। डल्ले च्याउको मूल्य भने ३२ रुपैयाँले घटेको छ।

Tata
GBIME

मंगलबार कन्य च्याउको औसत थोक मूल्य प्रतिकिलो १८८ रुपैयाँ तय भएको छ। यस्तै, डल्ले च्याउको ३२४ रुपैयाँ तय भएको छ। सोमबार कन्य च्याउको १७२ रुपैयाँ र डल्ले च्याउको ३५६ रुपैयाँ थियो।

मंगलबार गोलभेंडाको मूल्य घटेको छ। सोमबार प्रतिकिलो ६५ रुपैयाँमा बिक्री भएको नेपाली ठूलो गोलभेंडाको मूल्य मंगलबार ६० रुपैयाँ तय भएको छ। भारतीय ठूलो गोलभेंडाको औसत थोक मूल्य पनि आज ६० रुपैयाँ नै तय भएको छ।

कालीमाटीमा आज कृषि उपजको थोक मूल्य कति?

कृषि उपजइकाइन्यूनतमअधिकतमऔसत
गोलभेडा ठूलो(नेपाली)के.जी.रू ५५.००रू ६५.००रू ६०.००
गोलभेडा ठूलो(भारतीय)के.जी.रू ५५.००रू ६५.००रू ६०.००
गोलभेडा सानो(लोकल)के.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
गोलभेडा सानो(टनेल)के.जी.रू ५०.००रू ६५.००रू ६०.००
गोलभेडा सानो(भारतीय)के.जी.रू ४५.००रू ५५.००रू ५०.००
आलु रातोके.जी.रू ५५.००रू ५७.००रू ५६.००
आलु रातो(भारतीय)के.जी.रू ३५.००रू ३६.००रू ३५.५०
आलु रातो(मुडे)के.जी.रू ५०.००रू ५२.००रू ५१.००
आलु सेतोके.जी.रू ४८.००रू ५०.००रू ४९.००
प्याज सुकेको (भारतीय)के.जी.रू ७२.००रू ७५.००रू ७३.६०
गाजर(लोकल)के.जी.रू १२०.००रू १४०.००रू १३०.००
गाजर(तराई)के.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९५.००
बन्दा(लोकल)के.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
काउली स्थानियके.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९६.००
मूला रातोके.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९५.००
मूला सेतो(लोकल)के.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९६.६७
सेतो मूला(हाइब्रीड)के.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९६.६७
भन्टा लाम्चोके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
भन्टा डल्लोके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
बोडी(तने)के.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८६.००
घिउ सिमी(लोकल)के.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९६.००
घिउ सिमी(हाइब्रीड)के.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९६.६७
टाटे सिमीके.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८६.६७
भटमासकोशाके.जी.रू ११०.००रू १२०.००रू ११६.६७
तितो करेलाके.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८६.००
लौकाके.जी.रू ४०.००रू ४५.००रू ४३.००
परवर(लोकल)के.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
परवर(तराई)के.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
चिचिण्डोके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४६.६७
घिरौलाके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४६.००
झिगूनीके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५६.६७
फर्सी पाकेकोके.जी.रू ५०.००रू ५५.००रू ५३.३३
हरियो फर्सी(डल्लो)के.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५६.००
भिण्डीके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
पिंडालूके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६६.६७
स्कूसके.जी.रू २५.००रू ३५.००रू ३०.००
रायो सागके.जी.रू १४०.००रू १५०.००रू १४६.६७
तोरीको सागके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५६.६७
प्याज हरियोके.जी.रू १५०.००रू १६०.००रू १५६.६७
च्याउ(कन्य)के.जी.रू १८०.००रू २००.००रू १८८.००
च्याउ(डल्ले)के.जी.रू ३००.००रू ३५०.००रू ३२४.००
कुरीलोके.जी.रू ४५०.००रू ५००.००रू ४७५.००
न्यूरोके.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९५.००
ब्रोकाउलीके.जी.रू ३००.००रू ३२०.००रू ३१०.००
चुकुन्दरके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
सजिवनके.जी.रू १९०.००रू २००.००रू १९५.००
रातो बन्दाके.जी.रू २००.००रू २५०.००रू २२५.००
जिरीको सागके.जी.रू २८०.००रू ३००.००रू २९०.००
सेलरीके.जी.रू ४००.००रू ५००.००रू ४५०.००
इमलीके.जी.रू १४०.००रू १५०.००रू १४६.६७
तामाके.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९६.६७
तोफुके.जी.रू ११०.००रू १२०.००रू ११६.६७
गुन्दुकके.जी.रू २८०.००रू ३००.००रू २९०.००
स्याउ(फूजी)के.जी.रू ३२०.००रू ३५०.००रू ३३५.००
केरादर्जनरू १४०.००रू १५०.००रू १४५.००
कागतीके.जी.रू २००.००रू २५०.००रू २२३.३३
अनारके.जी.रू २८०.००रू ३००.००रू २९०.००
अंगुर(कालो)के.जी.रू ४५०.००रू ५००.००रू ४७५.००
तरबुजा(हरियो)के.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६६.६७
मौसमके.जी.रू १५०.००रू १८०.००रू १६५.००
जुनारके.जी.रू ३२०.००रू ३५०.००रू ३३५.००
भुई कटहरप्रति गोटारू १५०.००रू १८०.००रू १६५.००
काक्रो(लोकल)के.जी.रू १००.००रू १२०.००रू ११०.००
काक्रो(हाइब्रीड)के.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६६.६७
रुख कटहरके.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८५.००
निबुवाके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६६.६७
नासपाती(लोकल)के.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
नासपाती(चाइनिज)के.जी.रू ३००.००रू ३५०.००रू ३२५.००
मेवा(भारतीय)के.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८६.६७
अम्बाके.जी.रू १००.००रू १२०.००रू ११०.००
लप्सीके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६६.६७
किविके.जी.रू ६००.००रू ७००.००रू ६५०.००
शरीफाके.जी.रू १५०.००रू २५०.००रू २००.००
आभोकाडोके.जी.रू २५०.००रू ३५०.००रू ३००.००
अमलाके.जीरू ११०.००रू १२०.००रू ११५.००
अदुवाके.जी.रू १७०.००रू १८०.००रू १७६.००
खु्र्सानी सुकेकोके.जी.रू ४५०.००रू ५००.००रू ४७५.००
खु्र्सानी हरियोके.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८६.००
खुर्सानी हरियो(बुलेट)के.जी.रू ११०.००रू १२०.००रू ११६.६७
खुर्सानी हरियो(माछे)के.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६६.६७
खुर्सानी हरियो(अकबरे)के.जी.रू १५०.००रू २००.००रू १७५.००
भेडे खु्र्सानीके.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८६.००
लसुन हरियोके.जी.रू २२०.००रू २५०.००रू २३५.००
हरियो धनियाके.जी.रू १५०.००रू २००.००रू १७५.००
लसुन सुकेको चाइनिजके.जी.रू २३०.००रू २५०.००रू २४०.००
लसुन सुकेको नेपालीके.जी.रू २६०.००रू २८०.००रू २७०.००
छ्यापी सुकेकोके.जी.रू २००.००रू २२०.००रू २१०.००
ताजा माछा(रहु)के.जी.रू ३१५.००रू ३२५.००रू ३२०.००
ताजा माछा(बचुवा)के.जी.रू २३५.००रू २४५.००रू २४०.००
ताजा माछा(छडी)के.जी.रू २४०.००रू २५०.००रू २४५.००
ताजा माछा(मुंगरी)के.जी.रू २७०.००रू २८०.००रू २७५.००
स्रोत : कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समिति