आँप किलोको १६० रुपैयाँ : कालीमाटीमा तरकारी, फलफूल र माछाको थोक मूल्य कति?

बिजमाण्डू
२०८० साउन १४ गते ०७:१७ | Jul 30, 2023
आँप किलोको १६० रुपैयाँ : कालीमाटीमा तरकारी, फलफूल र माछाको थोक मूल्य कति?


काठमाडौं। कालीमाटी बजार विकास समितिले आइतबारका लागि तरकारी, फलफूल र माछाको थोक मूल्य तय गरेको छ।

Tata
GBIME

आइतबार ठूलो गोलभेडा (नेपाली) को न्यूनतम थोक मूल्य प्रतिकिलो १०० रुपैयाँ र अधिकतम ११० रुपैयाँ कायम भएको छ। लोकल गोलभेडाको मूल्य भने बढेको छ। आज लोकल गोलभेडाको न्यूनतम थोक मूल्य ५० रुपैयाँ र अधिकतम मूल्य ६० रुपैयाँ पुगेको छ।

शनिवार लोकल गोलभेडाको न्यूनतम थोक मूल्य प्रतिकिलो ३५ रुपैयाँ र अधिकतम मूल्य ४५ रुपैयाँ तय भएको थियो। रातो आलुको न्यूनतम थोक मूल्य ४८ रुपैयाँ र अधिकतम मूल्य ५० रुपैयाँ तय भएको छ।

यस्तै, कालीमाटीमा मालदह आँपको न्यूनतम थोक मूल्य प्रतिकिलो १६० रुपैयाँ र अधिकतम मूल्य १८० रुपैयाँ तय भएको छ। दसहरी र चासो आँपको न्यूनतम मूल्य पनि मालदह जतिकै छ।

आइतबार ताजा माछा (रहु) को न्यूनतम थोक मूल्य ३१० रुपैयाँ र अधिकतम मूल्य ३३० रुपैयाँ तय भएको छ। बचुवा ताजा माछाको न्यूनतम मूल्य २४० रुपैया र अधिकतम मूल्य भने २६० रुपैयाँ छ।

आज कालीमाटीमा तरकारी, फलफूल र माछाको मूल्य कति?

कृषि उपज ईकाइन्यूनतमअधिकतमऔसत
गोलभेंडा ठूलो(नेपाली)केजीरू १००.००रू ११०.००रू १०५.००
गोलभेंडा सानो(लोकल)केजीरू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
गोलभेंडा सानो(टनेल)केजीरू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
आलु रातोकेजीरू ४८.००रू ५०.००रू ४९.००
आलु रातो(भारतीय)केजीरू ३६.००रू ३८.००रू ३७.००
आलु रातो(मुडे)केजीरू ३७.००रू ४०.००रू ३८.३३
आलु सेतोकेजीरू ३४.००रू ३५.००रू ३४.३३
प्याज सुकेको (भारतीय)केजीरू ४६.००रू ४८.००रू ४७.००
गाजर(लोकल)केजीरू ११०.००रू १२०.००रू ११५.००
बन्दा(लोकल)केजीरू १०.००रू १५.००रू १२.३३
काउली स्थानीयकेजीरू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
स्थानीय काउली(ज्यापु)केजीरू ८०.००रू ९०.००रू ८५.००
मूला रातोकेजीरू ३०.००रू ४०.००रू ३५.००
मूला सेतो(लोकल)केजीरू १५.००रू २०.००रू १७.६७
सेतो मूला(हाइब्रिड)केजीरू ३०.००रू ४०.००रू ३५.००
भन्टा लाम्चोकेजीरू २५.००रू ३५.००रू ३०.००
भन्टा डल्लोकेजीरू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
बोडी(तने)केजीरू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
मकै बोडीकेजीरू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
घिउ सिमी(लोकल)केजीरू ३०.००रू ४०.००रू ३५.००
घिउ सिमी(हाइब्रिड)केजीरू ३०.००रू ४०.००रू ३५.००
घिउ सिमी(राजमा)केजीरू ८०.००रू ९०.००रू ८५.००
टाटे सिमीकेजीरू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
भटमास कोशाकेजीरू ९०.००रू १००.००रू ९५.००
तितो करेलाकेजीरू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
लौकाकेजीरू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
परवर(लोकल)केजीरू ३०.००रू ४०.००रू ३५.००
परवर(तराई)केजीरू ३०.००रू ४०.००रू ३५.००
चिचिण्डोकेजीरू २०.००रू ३०.००रू २५.००
घिरौलाकेजीरू ३०.००रू ४०.००रू ३५.००
झिगूनीकेजीरू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
फर्सी पाकेकोकेजीरू ४०.००रू ४५.००रू ४२.३३
हरियो फर्सी(डल्लो)केजीरू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
भिण्डीकेजीरू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
पिंडालूकेजीरू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
स्कूसकेजीरू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
रायो सागकेजीरू ६०.००रू ८०.००रू ७०.००
तोरीको सागकेजीरू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
प्याज हरियोकेजीरू ८०.००रू ९०.००रू ८५.००
च्याउ(कन्य)केजीरू १५०.००रू १८०.००रू १६६.६७
च्याउ(डल्ले)केजीरू ३५०.००रू ४००.००रू ३७६.६७
कुरिलोकेजीरू ४००.००रू ४५०.००रू ४२५.००
न्यूरोकेजीरू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
ब्रोकाउलीकेजीरू ९०.००रू १००.००रू ९५.००
चुकुन्दरकेजीरू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
सजिवनकेजीरू २००.००रू २५०.००रू २२५.००
रातो बन्दाकेजीरू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
जिरीको सागकेजीरू १५०.००रू १८०.००रू १६५.००
सेलरीकेजीरू १२०.००रू १५०.००रू १३५.००
पार्सलेकेजीरू ३००.००रू ४००.००रू ३५०.००
पुदीनाकेजीरू २००.००रू २५०.००रू २२५.००
गान्टे मूलाकेजीरू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
इमलीकेजीरू १५०.००रू १६०.००रू १५५.००
तामाकेजीरू ११०.००रू १२०.००रू ११५.००
तोफुकेजीरू ११०.००रू १२०.००रू ११५.००
गुन्दुककेजीरू २५०.००रू ३००.००रू २७५.००
स्याउ(फूजी)केजीरू ३५०.००रू ४००.००रू ३७५.००
केरादर्जनरू १४०.००रू १५०.००रू १४५.००
कागतीकेजीरू १३०.००रू १८०.००रू १५३.३३
अनारकेजीरू ३००.००रू ३५०.००रू ३२५.००
आँप(मालदह)केजीरू १६०.००रू १८०.००रू १७०.००
आँप(दसहरी)केजीरू १६०.००रू १८०.००रू १७०.००
आँप(चोसा)केजीरू १६०.००रू १८०.००रू १७०.००
अंगुर(हरियो)केजीरू ५३०.००रू ५५०.००रू ५४०.००
अंगुर(कालो)केजीरू ५३०.००रू ५५०.००रू ५४०.००
तरबुजा(हरियो)केजीरू ८०.००रू ९०.००रू ८५.००
मौसमकेजीरू २२०.००रू २५०.००रू २३५.००
जुनारकेजीरू २५०.००रू २६०.००रू २५५.००
भुई कटहरप्रति गोटारू १५०.००रू १८०.००रू १६५.००
काक्रो(लोकल)केजीरू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
काक्रो(हाइब्रीड)केजीरू १०.००रू १५.००रू १२.३३
रुख कटहरकेजीरू ४०.००रू ४५.००रू ४२.३३
नासपाती(लोकल)केजीरू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
मेवा(भारतीय)केजीरू ९०.००रू १००.००रू ९५.००
किवीकेजीरू ८००.००रू ९००.००रू ८५०.००
एभोकाडोकेजीरू ५००.००रू ६००.००रू ५५०.००
अदुवाकेजीरू २५०.००रू २६०.००रू २५५.००
खु्र्सानी सुकेकोकेजीरू ४५०.००रू ४८०.००रू ४६५.००
खु्र्सानी हरियोकेजीरू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
खुर्सानी हरियो(बुलेट)केजीरू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
खुर्सानी हरियो(माछे)केजीरू ९०.००रू १००.००रू ९५.००
खुर्सानी हरियो(अकबरे)केजीरू ३५०.००रू ४००.००रू ३७६.६७
भेडे खु्र्सानीकेजीरू ८०.००रू ९०.००रू ८५.००
लसुन हरियोकेजीरू ८०.००रू ९०.००रू ८५.००
हरियो धनियाकेजीरू १००.००रू १५०.००रू १२६.६७
लसुन सुकेको चाइनिजकेजीरू २६०.००रू २८०.००रू २७०.००
लसुन सुकेको नेपालीकेजीरू २१०.००रू २२०.००रू २१५.००
छ्यापी सुकेकोकेजीरू २००.००रू २२०.००रू २१०.००
ताजा माछा(रहु)केजीरू ३१०.००रू ३३०.००रू ३२०.००
ताजा माछा(बचुवा)केजीरू २४०.००रू २६०.००रू २५०.००
ताजा माछा(छडी)केजीरू २४०.००रू २६०.००रू २५०.००
ताजा माछा(मुंगरी)केजीरू ३००.००रू ३२०.००रू ३१०.००