नेपाली गोलभेंडाको भाउ घट्दा भारतीयको बढ्यो, कालीमाटीमा तरकारीको थोक मूल्य कति?

बिजमाण्डू
२०८० भदौ ७ गते ०८:२३ | Aug 24, 2023
नेपाली गोलभेंडाको भाउ घट्दा भारतीयको बढ्यो, कालीमाटीमा तरकारीको थोक मूल्य कति?

काठमाडौं। कालीमाटी तरकारी बजारमा आज गोलभेंडाको थोक मूल्य घटेको छ। बुधबार औसत प्रतिकिलो ११० रुपैयाँमा बिक्री भएको नेपाली ठूलो गोलभेंडाको मूल्य बिहीबार प्रतिकिलो १०० रुपैयाँ कायम भएको छ।

Tata
GBIME

बिहीबार ठूलो गोलभेंडा (भारतीय) को औसत थोक मूल्य प्रतिकिलो १५० रुपैयाँ कायम भएको छ। बुधबार ठूलो गोलभेंडा (भारतीय) को औसत मूल्य प्रतिकिलो १४० रुपैयाँ थियो।

कालीमाटीमा आज प्याज सुकेको (भारतीय) को औसत थोक मूल्य प्रतिकिलो ७७.६० रुपैयाँ कायम छ। आज लोकल बन्दाको मूल्य ५५ रुपैयाँ छ।

त्यस्तै, ताजा माछा (रहु) को औसत थोक मूल्य प्रतिकिलो ३१० रुपैयाँ र ताजा माछा (बचुवा) को औसत थोक मूल्य प्रतिकिलो २३६.६७ रुपैयाँ कायम छ।

कालीमाटी तरकारी बजारमा आज तरकारी, फलफूल र माछाको थोक मूल्य

कृषि उपजइकाइन्यूनतमअधिकतमऔसत
गोलभेंडा ठूलो(नेपाली)के.जी.रू ९०.००रू ११०.००रू १००.००
गोलभेंडा ठूलो(भारतीय)के.जी.रू १४०.००रू १६०.००रू १५०.००
गोलभेंडा सानो(लोकल)के.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
गोलभेंडा सानो(टनेल)के.जी.रू ६३.००रू ८०.००रू ७२.६०
आलु रातोके.जी.रू ५०.००रू ५२.००रू ५१.००
आलु रातो(भारतीय)के.जी.रू ३५.००रू ३६.००रू ३५.६७
आलु रातो(मुडे)के.जी.रू ४५.००रू ४८.००रू ४६.६०
प्याज सुकेको (भारतीय)के.जी.रू ७५.००रू ८०.००रू ७७.६०
गाजर(लोकल)के.जी.रू ११०.००रू १२०.००रू ११६.६७
बन्दा(लोकल)के.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
काउली स्थानियके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
सेतो मूला(हाइब्रीड)के.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
भन्टा लाम्चोके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
भन्टा डल्लोके.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८५.००
बोडी(तने)के.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.००
मकै बोडीके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
घिउ सिमी(लोकल)के.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६६.००
घिउ सिमी(हाइब्रीड)के.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
घिउ सिमी(राजमा)के.जी.रू १२०.००रू १३०.००रू १२५.००
टाटे सिमीके.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८६.६७
भटमासकोशाके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
तितो करेलाके.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८६.००
लौकाके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
परवर(लोकल)के.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
चिचिण्डोके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
घिरौलाके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६६.००
झिगूनीके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
फर्सी पाकेकोके.जी.रू ५०.००रू ५५.००रू ५२.००
हरियो फर्सी(डल्लो)के.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८६.६७
भिण्डीके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५६.००
पिंडालूके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६६.६७
स्कूसके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
रायो सागके.जी.रू १४०.००रू १५०.००रू १४५.००
तोरीको सागके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
प्याज हरियोके.जी.रू १६०.००रू १८०.००रू १७३.३३
च्याउ(कन्य)के.जी.रू १८०.००रू २२०.००रू १९६.००
च्याउ(डल्ले)के.जी.रू ४००.००रू ४५०.००रू ४२५.००
कुरीलोके.जी.रू ३५०.००रू ४००.००रू ३८३.३३
न्यूरोके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
ब्रोकाउलीके.जी.रू १४०.००रू १५०.००रू १४६.६७
चुकुन्दरके.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८६.६७
सजिवनके.जी.रू १८०.००रू २००.००रू १९०.००
रातो बन्दाके.जी.रू १४०.००रू १५०.००रू १४६.६७
जिरीको सागके.जी.रू ३००.००रू ४००.००रू ३५०.००
सेलरीके.जी.रू २२०.००रू २५०.००रू २३५.००
पार्सलेके.जी.रू ३५०.००रू ४००.००रू ३७५.००
पुदीनाके.जी.रू ३५०.००रू ४००.००रू ३७५.००
गान्टे मूलाके.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८६.६७
इमलीके.जी.रू १४०.००रू १५०.००रू १४६.६७
तामाके.जी.रू १००.००रू ११०.००रू १०६.६७
तोफुके.जी.रू ११०.००रू १२०.००रू ११६.६७
स्याउ(फूजी)के.जी.रू ३५०.००रू ३८०.००रू ३६५.००
केरादर्जनरू १३०.००रू १४०.००रू १३६.६७
कागतीके.जी.रू १२०.००रू १४०.००रू १३०.००
अनारके.जी.रू ३००.००रू ३५०.००रू ३२५.००
आँप(चोसा)के.जी.रू २००.००रू २५०.००रू २२५.००
अंगुर(कालो)के.जी.रू ४००.००रू ५००.००रू ४५०.००
तरबुजा(हरियो)के.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
मौसमके.जी.रू १२०.००रू १५०.००रू १३५.००
जुनारके.जी.रू ३००.००रू ३५०.००रू ३२५.००
भुई कटहरप्रति गोटारू १५०.००रू १८०.००रू १६५.००
काक्रो(लोकल)के.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.००
काक्रो(हाइब्रीड)के.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
रुख कटहरके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
निबुवाके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
नासपाती(लोकल)के.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
नासपाती(चाइनिज)के.जी.रू ३००.००रू ३५०.००रू ३२५.००
मेवा(भारतीय)के.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८६.६७
अम्बाके.जी.रू १४०.००रू १५०.००रू १४६.६७
लप्सीके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५६.६७
किविके.जी.रू ७००.००रू ८००.००रू ७५०.००
शरीफाके.जी.रू २५०.००रू ३००.००रू २७५.००
आभोकाडोके.जी.रू ३००.००रू ३५०.००रू ३२५.००
अमलाके.जी.रू १५०.००रू २००.००रू १७५.००
अदुवाके.जी.रू २५०.००रू २८०.००रू २६७.५०
खु्र्सानी सुकेकोके.जी.रू ४५०.००रू ५००.००रू ४७५.००
खु्र्सानी हरियोके.जी.रू १३०.००रू १४०.००रू १३५.००
खुर्सानी हरियो(बुलेट)के.जी.रू १५०.००रू १६०.००रू १५५.००
खुर्सानी हरियो(माछे)के.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
खुर्सानी हरियो(अकबरे)के.जी.रू २५०.००रू ३००.००रू २७५.००
भेडे खु्र्सानीके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
लसुन हरियोके.जी.रू २२०.००रू २५०.००रू २३५.००
हरियो धनियाके.जी.रू २५०.००रू ३००.००रू २७५.००
लसुन सुकेको चाइनिजके.जी.रू २४०.००रू २६०.००रू २५०.००
लसुन सुकेको नेपालीके.जी.रू २३०.००रू २४०.००रू २३५.००
छ्यापी सुकेकोके.जी.रू २००.००रू २२०.००रू २१०.००
ताजा माछा(रहु)के.जी.रू ३०५.००रू ३१५.००रू ३१०.००
ताजा माछा(बचुवा)के.जी.रू २३०.००रू २४०.००रू २३६.६७
ताजा माछा(छडी)के.जी.रू २३०.००रू २४०.००रू २३६.६७
ताजा माछा(मुंगरी)के.जी.रू २८०.००रू २९०.००रू २८६.६७
स्रोत : कालीमाटी बजार विकास समिति