बढ्यो बन्दा-काउलीको भाउ, यस्तो छ कालीमाटीमा आज तरकारी र फलफूलको थोक मूल्य

बिजमाण्डू
२०८० भदौ १२ गते ०८:२१ | Aug 29, 2023
बढ्यो बन्दा-काउलीको भाउ, यस्तो छ कालीमाटीमा आज तरकारी र फलफूलको थोक मूल्य

काठमाडौं। कालीमाटी तरकारी बजारमा आज लोकल बन्दाको भाउ बढेको छ। आज लोकल बन्दाको थोक औसत मूल्य प्रतिकिलो ५५ रुपैयाँ रहेको छ।

Tata
GBIME

आइतबार लोकल बन्दाको मूल्य प्रतिकिलो ४६ रुपैयाँ थियो।

आज स्थानीय काउलीको थोक औसत मूल्य प्रतिकिलो ८८ रुपैयाँ र भारतीय सुकेको प्याजको ७४.२५ रुपैयाँ तय भएको छ।

कालीमाटीमा आज स्याउ (फूजी) को थोक औसत मूल्य ३४० रुपैयाँ र लोकल काक्रोको १४० रुपैयाँ छ।

कालीमाटीमा तरकारी, फलफूल र माछाको थोक मूल्य कति?

कृषि उपजइकाइन्यूनतमअधिकतमऔसत
गोलभेडा ठूलो(नेपाली)के.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
गोलभेडा ठूलो(भारतीय)के.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
गोलभेडा सानो(लोकल)के.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
गोलभेडा सानो(टनेल)के.जी.रू ६५.००रू ८०.००रू ७२.००
आलु रातोके.जी.रू ५५.००रू ५८.००रू ५६.५०
आलु रातो(भारतीय)के.जी.रू ३५.००रू ३६.००रू ३५.५०
आलु रातो(मुडे)के.जी.रू ४६.००रू ५०.००रू ४८.४०
प्याज सुकेको (भारतीय)के.जी.रू ७२.००रू ७६.००रू ७४.२५
गाजर(लोकल)के.जी.रू १२०.००रू १४०.००रू १३०.००
गाजर(तराई)के.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९५.००
बन्दा(लोकल)के.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
काउली स्थानियके.जी.रू ८०.००रू १००.००रू ८८.००
स्थानीय काउली(ज्यापु)के.जी.रू १००.००रू १२०.००रू ११०.००
मूला रातोके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
मूला सेतो(लोकल)के.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९६.६७
सेतो मूला(हाइब्रीड)के.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९६.६७
भन्टा लाम्चोके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
भन्टा डल्लोके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
बोडी(तने)के.जी.रू १००.००रू १२०.००रू ११०.००
मकै बोडीके.जी.रू १००.००रू ११०.००रू १०५.००
घिउ सिमी(लोकल)के.जी.रू १००.००रू १२०.००रू ११०.००
घिउ सिमी(हाइब्रीड)के.जी.रू १००.००रू १२०.००रू ११०.००
टाटे सिमीके.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८६.६७
भटमासकोशाके.जी.रू १३०.००रू १४०.००रू १३५.००
तितो करेलाके.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९६.००
लौकाके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.००
परवर(लोकल)के.जी.रू ५५.००रू ६०.००रू ५७.५०
परवर(तराई)के.जी.रू ५५.००रू ६०.००रू ५८.३३
चिचिण्डोके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
घिरौलाके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६४.००
झिगूनीके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
फर्सी पाकेकोके.जी.रू ४५.००रू ५०.००रू ४७.५०
हरियो फर्सी(डल्लो)के.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६३.३३
भिण्डीके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
पिंडालूके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
स्कूसके.जी.रू ४५.००रू ५५.००रू ५०.००
रायो सागके.जी.रू १४०.००रू १५०.००रू १४६.६७
तोरीको सागके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
प्याज हरियोके.जी.रू १८०.००रू २००.००रू १९०.००
च्याउ(कन्य)के.जी.रू १८०.००रू २२०.००रू १९६.००
च्याउ(डल्ले)के.जी.रू ३००.००रू ३५०.००रू ३२५.००
कुरीलोके.जी.रू ५००.००रू ६००.००रू ५५०.००
न्यूरोके.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८६.६७
चुकुन्दरके.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८६.६७
सजिवनके.जी.रू १८०.००रू २००.००रू १९०.००
रातो बन्दाके.जी.रू १५०.००रू २००.००रू १७५.००
जिरीको सागके.जी.रू ४००.००रू ५००.००रू ४५०.००
सेलरीके.जी.रू २५०.००रू ३००.००रू २७५.००
पार्सलेके.जी.रू ४००.००रू ५००.००रू ४५०.००
पुदीनाके.जी.रू ४००.००रू ५००.००रू ४५०.००
गान्टे मूलाके.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८६.६७
इमलीके.जी.रू १४०.००रू १५०.००रू १४६.६७
तामाके.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९६.६७
तोफुके.जी.रू ११०.००रू १२०.००रू ११६.६७
गुन्दुकके.जी.रू २५०.००रू ३००.००रू २७५.००
स्याउ(फूजी)के.जी.रू ३२०.००रू ३५०.००रू ३४०.००
केरादर्जनरू १५०.००रू १६०.००रू १५६.६७
कागतीके.जी.रू १४०.००रू १८०.००रू १६०.००
अनारके.जी.रू ३००.००रू ३५०.००रू ३२५.००
अंगुर(कालो)के.जी.रू ४००.००रू ५००.००रू ४५०.००
तरबुजा(हरियो)के.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
मौसमके.जी.रू १४०.००रू १५०.००रू १४५.००
जुनारके.जी.रू ३००.००रू ३५०.००रू ३२५.००
भुई कटहरप्रति गोटारू १५०.००रू १८०.००रू १६५.००
काक्रो(लोकल)के.जी.रू १३०.००रू १५०.००रू १४०.००
रुख कटहरके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
निबुवाके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५६.६७
नासपाती(लोकल)के.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
नासपाती(चाइनिज)के.जी.रू ३००.००रू ३५०.००रू ३२५.००
मेवा(भारतीय)के.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८६.६७
अम्बाके.जी.रू १२०.००रू १५०.००रू १३५.००
लप्सीके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५६.६७
किविके.जी.रू ७००.००रू ८००.००रू ७५०.००
शरीफाके.जी.रू २५०.००रू ३००.००रू २७५.००
आभोकाडोके.जी.रू २५०.००रू ३५०.००रू ३००.००
अदुवाके.जी.रू २६०.००रू २८०.००रू २७२.००
खु्र्सानी सुकेकोके.जी.रू ४५०.००रू ५००.००रू ४७५.००
खु्र्सानी हरियोके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
खुर्सानी हरियो(बुलेट)के.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८६.६७
खुर्सानी हरियो(माछे)के.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४६.६७
खुर्सानी हरियो(अकबरे)के.जी.रू २००.००रू २५०.००रू २३३.३३
भेडे खु्र्सानीके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.००
लसुन हरियोके.जी.रू २००.००रू २५०.००रू २२५.००
हरियो धनियाके.जी.रू १२०.००रू २००.००रू १५५.००
लसुन सुकेको चाइनिजके.जी.रू २३०.००रू २५०.००रू २३८.००
लसुन सुकेको नेपालीके.जी.रू २५०.००रू २६०.००रू २५६.६७
छ्यापी सुकेकोके.जी.रू २००.००रू २२०.००रू २१०.००
ताजा माछा(रहु)के.जी.रू ३१५.००रू ३२५.००रू ३२१.६७
ताजा माछा(बचुवा)के.जी.रू २३५.००रू २४५.००रू २४०.००
ताजा माछा(छडी)के.जी.रू २३५.००रू २४५.००रू २४१.६७
ताजा माछा(मुंगरी)के.जी.रू २८०.००रू २९०.००रू २८६.६७
स्रोत : कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समिति