BIZMANDU
www.bizmandu.com

भारतीय भन्दा नेपाली गोलभेडा सस्तो, आज कालीमाटीमा तरकारीको थोक मूल्य कति ?

२०८० चैत्र २०

भारतीय भन्दा नेपाली गोलभेडा सस्तो, आज कालीमाटीमा तरकारीको थोक मूल्य कति ?
भारतीय भन्दा नेपाली गोलभेडा सस्तो, आज कालीमाटीमा तरकारीको थोक मूल्य कति ?

काठमाडौं । आज कालीमाटीमा भारतीय गोलभेडाभन्दा नेपाली गोलभेडाको मूल्य २० रुपैयाँ सस्तो छ। भारतीय सानो गोलभेडाको ५५ रुपैयाँ रहँदा नेपाली ठूलो गोलभेडाको प्रतिकिलो थोक मूल्य ७५ रुपैयाँ तय भएको छ।

Tata
GBIME
Nepal Life

यस्तै, आज भारतीय ठूलो गोलेभेडाको प्रतिकिलो थोक मूल्य भने ६५ रुपैयाँ छ।

आज डल्ले च्याउको प्रतिकिलो थोक मूल्य २७५ रुपैयाँ छ। हिजो डल्ले च्याउ ३२२ रुपैयाँमा बिक्री भएको थियो।

कालीमाटीमा कृषि उपजको थोक मूल्य कति ?

कृषि उपजईकाइन्यूनतमअधिकतमऔसत
गोलभेडा ठूलो(भारतीय)केजीरू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
गोलभेडा सानो(लोकल)के.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
गोलभेडा सानो(भारतीय)के जीरू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
गोलभेडा सानो(तराई)के जीरू ८५.००रू ९५.००रू ८८.७५
आलु रातोके.जी.रू ४४.००रू ४६.००रू ४५.००
आलु रातो(भारतीय)के जीरू ३८.००रू ४०.००रू ३९.००
प्याज सुकेको (भारतीय)के.जी.रू ६८.००रू ७२.००रू ७०.००
गाजर(लोकल)के.जी.रू ३५.००रू ४०.००रू ३८.३३
गाजर(तराई)केजीरू २५.००रू ३२.००रू २९.००
बन्दा(लोकल)के.जी.रू १०.००रू १५.००रू १३.००
बन्दा(नरिवल)केजीरू १०.००रू १५.००रू १२.५०
काउली स्थानियके.जी.रू १०.००रू २०.००रू १५.००
स्थानीय काउली(ज्यापु)केजीरू २५.००रू ३५.००रू ३०.००
मूला रातोके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५६.६७
सेतो मूला(हाइब्रीड)केजीरू ३०.००रू ४०.००रू ३५.००
भन्टा लाम्चोके.जी.रू २०.००रू ३०.००रू २५.००
भन्टा डल्लोके.जी.रू ३०.००रू ४०.००रू ३५.००
बोडी(तने)के.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
मटरकोशाके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
घिउ सिमी(लोकल)के.जी.रू ३०.००रू ४०.००रू ३५.००
घिउ सिमी(हाइब्रीड)केजीरू ३०.००रू ४०.००रू ३५.००
घिउ सिमी(राजमा)केजीरू ९०.००रू १००.००रू ९५.००
टाटे सिमीके.जी.रू ३०.००रू ४०.००रू ३५.००
तितो करेलाके.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९५.००
परवर(तराई)केजीरू १००.००रू १२०.००रू ११०.००
घिरौलाके.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८५.००
फर्सी पाकेकोके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
फर्सी हरियो(लाम्चो)के.जी.रू ३०.००रू ४०.००रू ३५.००
हरियो फर्सी(डल्लो)केजीरू ३०.००रू ४०.००रू ३५.००
सलगमके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
भिण्डीके.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९५.००
सखरखण्डके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
बरेलाके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४६.६७
स्कूसके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
रायो सागके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५६.६७
पालूगो सागके.जी.रू ११०.००रू १२०.००रू ११६.६७
चमसूरको सागके.जी.रू ११०.००रू १२०.००रू ११६.६७
तोरीको सागके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
मेथीको सागके.जी.रू ११०.००रू १२०.००रू ११६.६७
प्याज हरियोके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४६.६७
बकूलाके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५६.६७
च्याउ(कन्य)के.जी.रू १२०.००रू १४०.००रू १३०.००
च्याउ(डल्ले)के जीरू २५०.००रू ३००.००रू २७५.००
कुरीलोके.जी.रू ४००.००रू ५००.००रू ४५०.००
न्यूरोके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
ब्रोकाउलीके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४६.६७
चुकुन्दरके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५६.६७
सजिवनके.जी.रू २००.००रू २२०.००रू २१०.००
कोइरालोके.जी.रू १५०.००रू १७०.००रू १६०.००
रातो बन्दाके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
जिरीको सागके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६६.६७
ग्याठ कोबीके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६६.६७
सेलरीके.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८६.६७
पार्सलेके.जी.रू १५०.००रू १८०.००रू १६५.००
सौफको सागके.जी.रू ११०.००रू १२०.००रू ११६.६७
पुदीनाके.जी.रू १५०.००रू १८०.००रू १६५.००
गान्टे मूलाके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
इमलीके.जी.रू १४०.००रू १५०.००रू १४६.६७
तामाके.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९६.६७
तोफुके.जी.रू १५०.००रू १७०.००रू १६०.००
गुन्दुकके.जी.रू २५०.००रू ३००.००रू २७५.००
स्याउ(झोले)के.जी.रू २२०.००रू २५०.००रू २३५.००
स्याउ(फूजी)के जीरू ३००.००रू ३५०.००रू ३२५.००
केरादर्जनरू १३०.००रू १४०.००रू १३६.६७
कागतीके.जी.रू २५०.००रू २८०.००रू २६४.००
अनारके.जी.रू २८०.००रू ३००.००रू २९३.३३
अंगुर(हरियो)के.जी.रू १४०.००रू १५०.००रू १४६.६७
अंगुर(कालो)केजीरू २२०.००रू २५०.००रू २३५.००
सुन्तला(भारतीय)केजीरू १२०.००रू १३०.००रू १२६.६७
तरबुजा(हरियो)के.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
मौसमके.जी.रू १४०.००रू १५०.००रू १४६.६७
जुनारके.जी.रू २५०.००रू ३००.००रू २७५.००
भुई कटहरप्रति गोटारू १४०.००रू १५०.००रू १४५.००
काक्रो(लोकल)के.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.००
काक्रो(हाइब्रीड)के जीरू ३०.००रू ४०.००रू ३५.००
रुख कटहरके.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९५.००
नासपाती(चाइनिज)केजीरू २२०.००रू २५०.००रू २३५.००
मेवा(नेपाली)के.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८६.६७
मेवा(भारतीय)केजीरू ८०.००रू ९०.००रू ८६.६७
अम्बाके.जी.रू २००.००रू २२०.००रू २१०.००
किनुके.जी.रू १००.००रू ११०.००रू १०५.००
स्ट्रबेरी भुईऐसेलुके.जी.रू ३००.००रू ४००.००रू ३५०.००
किविकेजीरू ४००.००रू ४५०.००रू ४२५.००
आभोकाडोके.जीरू ६००.००रू ६५०.००रू ६२५.००
अमलाके.जीरू ८०.००रू ९०.००रू ८५.००
अदुवाके.जी.रू २२०.००रू २४०.००रू २३०.००
खु्र्सानी सुकेकोके.जी.रू ४३०.००रू ४८०.००रू ४५५.००
खु्र्सानी हरियोके.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९६.६७
खुर्सानी हरियो(बुलेट)के जीरू ९०.००रू १००.००रू ९५.००
खुर्सानी हरियो(माछे)के जीरू ११०.००रू १२०.००रू ११६.६७
भेडे खु्र्सानीके.जी.रू १४०.००रू १५०.००रू १४५.००
लसुन हरियोके.जी.रू ११०.००रू १२०.००रू ११५.००
हरियो धनियाके.जी.रू ५०.००रू ७०.००रू ५८.००
लसुन सुकेको चाइनिजके.जी.रू २६०.००रू २७०.००रू २६५.००
लसुन सुकेको नेपालीके.जी.रू १८०.००रू २००.००रू १९०.००
छ्यापी हरियोके.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९५.००
ताजा माछा(रहु)के जीरू ३४०.००रू ३६०.००रू ३५०.००
ताजा माछा(बचुवा)के जीरू २६०.००रू २७०.००रू २६५.००
ताजा माछा(छडी)के जीरू २५०.००रू २८०.००रू २६३.३३
ताजा माछा(मुंगरी)के जीरू ३५०.००रू ३६०.००रू ३५५.००