BIZMANDU
www.bizmandu.com

सुदूरपश्चिममा सवारीसाधनको वार्षिक कर बढ्यो, क्षमता अनुसार २,५०० देखि ५३ हजार रुपैयाँसम्म

२०८० साउन १५

सुदूरपश्चिममा सवारीसाधनको वार्षिक कर बढ्यो, क्षमता अनुसार २,५०० देखि ५३ हजार रुपैयाँसम्म
सुदूरपश्चिममा सवारीसाधनको वार्षिक कर बढ्यो, क्षमता अनुसार २,५०० देखि ५३ हजार रुपैयाँसम्म

काठमाडौं। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले सवारीसाधनमा करको नयाँ दर निर्धारण गरेको छ। प्रदेश सरकारले सवारी साधन र तीनको क्षमता अनुसार कर निर्धारण गरेको हो।

Tata
GBIME
Nepal Life

१००० सीसी क्षमतासम्मका कार, जिप, भ्यान र माइक्रोबसका लागि १९ हजार, १००१ देखि १ हजार ५०० सीसीसम्मका लागि २१ हजार र १ हजार ५०१ देखि २००० सीसीसम्मका लागि २३ हजार रुपैयाँ वार्षिक कर तोकिएको छ।

यसैगरी २ हजार १ सीसीदेखि २ हजार ५०० सीसीसम्मका सवारीसाधनले ३२ हजार, २ हजार ५०१ देखि २ हजार ९०० सीसीसम्मका सवारीसाधनले ३७ हजार र २ हजार ९०१ सीसीभन्दा माथिकाले ५३ हजार रुपैयाँ वार्षिक कर तिर्नुपर्नेछ।

यस्तै विद्युतीय कार, जीप, भ्यान र माइक्रोबसका हकमा ४९ किलोवाटसम्म १० हजार, ५० देखि १२५ किलोवाटसम्म १५ हजार, १२६ देखि २२५ किलोवाटसम्म २० हजार र २२६ किलोवाटभन्दा माथिकाले ३० हजार रुपैयाँ वार्षिक कर तिर्नुपर्नेछ।

मोटरसाइकल तथा स्कुटरको वार्षिक कर सीसी अनुसार २ हजार ५०० देखि ९ हजार रुपैयाँसम्म छ। १२५ सीसीसम्मका लागि २ हजार ५००, १२६ देखि १५० सीसीसम्मका लागि ४ हजार ५००, १५१ देखि २५० सीसीसम्मका लागि ५ हजार ५००, २५१ देखि ४०० सीसीसम्मका लागि ८ हजार र ४०० सीसीभन्दा माथिका लागि ९ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ।

डोजर, एक्साभेटर, लोडर, ट्रिपर वा क्रेन जस्ता उपकरण तथा मिनि ट्रिपरको पनि कर बढेको छ। डोजर, एक्साभेटर, लोडर वा क्रेन ट्रिपर जस्ता केशिनरी उपकरणको ३५ हजार र मिनिट्रिपरको २५ हजार रुपैयाँ कर तिर्नुपर्नेछ।

यस्तै, मिनिबसको २० हजार र ट्रक वा ठुला बसको ३० हजार रुपैयाँ वार्षिक कर तोकिएको छ।

भाडाका कार, जिप, भ्यान र माइक्रोबसको पनि सीसी अनुसार ८ हजार रुपैयाँदेखि १५ हजार रुपैयाँसम्म वार्षिक कर निर्धारण गरिएको छ। यसैगरी भाडाका विद्युतीय सवारीाधनमा क्षमता अनुसार २ हजार ५०० देखि १५ हजार रुपैयाँ वार्षिक कर तोकिएको छ।