Bizmandu
www.bizmandu.com

सिंगटी हाइड्रो इनर्जीको नोक्सानी ५ करोड ६४ लाख आव. ०७८/७९ को तेस्रो त्रैमास