Bizmandu
www.bizmandu.com

साञ्जेन जलविद्युत कम्पनीको नोक्सानी २ करोड ४६ लाख आव. ०७८/७९ को तेस्रो त्रैमासिक प्रतिवेदन