Bizmandu
www.bizmandu.com

Advertise With Us


बिजमाण्डूमा विज्ञापनका लागि

फोन न‍‍‍. ४२२७२४२, ४२२७२१२
इमेल : ceo@bizmandu.com

सम्पर्क व्याक्ति
कविराज लम्साल
फोन न.: ९८५११३१९१२
इमेल: kar.lamsal@gmail.com